Nõmme

Top Nõmme News

Nõmme MTÜ-de tegevustoetuse taotlusvooru tähtaega pikendati 31. augustini

Sel aastal MTÜ-del võimalik taotleda kokku 5000 eurot sihtotstarbelist tegevustoetust. Tingimusteks on see, et planeeritav tegevus viiakse läbi Jaama tänaval ja…

Mikk Mikk